Simonsson Fun-Tech & Trädgård AB - Om projekt

FunTechHouse

Detta projekt handlar om IoT (Intranet Of Things). Fokus ligger på styr, regler och övervakning av fastigheter, för att få högre grad av kontroll och en effektiv drift.

STM32 och Ubuntu /Debian

Ett ubildningsprojekt som visar hur man kan utveckla kod på en STM32 (ARM Cortex-M3) med open source verktyg på Ubuntu/Debian.

Grundläggande php guide

En grundläggande guide i objekt-orienterad php, på ett snabb och kortfattat sätt.

Div info